Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Năm
Ngày phát hành
Đến
Số ký hiệu
Trích yếu
Lĩnh vực

Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
Số 21/KH-CVA19/02/2019 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trong nhà trường năm 2019
Số 12/NQ-CP19/02/2019 NQ Chính phủ về "tăng cường đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021"
Số 108/KH-PGDĐT18/02/2019 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Số 55/PGDĐT22/01/2019 Về việc chấn chỉnh công tác tổ chức và thực hiện qui định dạy thêm, học thêm
Số 167/2018/NĐ-CP26/12/2018 Qui định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Số 844/PGDĐT20/09/2018 Về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của TTCP, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ
Số 467/PGDĐT11/05/2018 Về việc ngăn chặn "Hội thánh đức chúa trờ mẹ" xâm nhập vào trường học
Số 35/KH-CVA07/05/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của trường THCS Chu Văn An
Số: 698/SGDĐT-KT&KĐ10/04/2018 V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2018-2019
Số: 699/SGDĐT-KT&KĐ10/04/2018 V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019
Số: 161/PGDĐT09/02/2018 V/v rà soát lại quy hoạch đội ngũ CBQL các trường giai đoạn 2020 – 2025.
Số 149/PGDĐT08/02/2018 Về việc hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2018
Số: 27/2017/TT-BGDĐT08/11/2017 Thông Tư qui định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của GV TPT đội TNTP trong các cơ sở GD công lập
Số 79 /QĐ-CVA06/11/2017 Quyết định về việc thành lập Ban quản trị phần mềm quản lý trường học
Số: 1186/QĐ-SGDĐT01/11/2017 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử
1019/PGDĐT20/10/2017 Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường
32 /QĐ-THCS.CVA19/09/2017 Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018
33/KH-KTNB.CVA19/09/2017 Kế hoạch Kiểm tra nội bộ Trường THCS Chu Văn An năm học 2017-2018
1878/SGDĐT-GDTrH15/09/2017 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018