Tổ Văn phòng

01/09/2023 16:20   quantri   88055 lần

  Tổ văn phòng        
STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1 Huỳnh Thị Vy Phương 1988 Nữ Tổ trưởng-Kế toán Kế toán
2 Trần Thị Tú Anh 1988 Nữ Tổ phó-Y tế Y tế
3 Trần Thị Thùy Trang 1980 Nữ Thư viện Thư viện
4 Dương Thảo Lan Uyên 1989 Nữ Thiết bị Thiết bị
5 Lê Thị Thu Hồng 1993 Nữ Văn thư Văn thư
6 Trần Thị Na 1972 Nữ Phục vụ Phục vụ
7 Nguyễn Túc 1972 Nam Bảo vệ Bảo vệ
8 Võ Trung Cang 1974 Nam Bảo vệ Bảo vệ
9 Nguyễn Trọng Khánh 1978 Nam Bảo vệ Bảo vệ
 
Số lượt truy cập : 144827