Tổ chuyên môn

01/09/2023 08:23   quantri   45560 lần

Tổ chuyên môn
STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1. TỔ TOÁN - TIN - CÔNG NGHỆ
1 Hồ Văn Dũng 1967 Nam TTCM ĐHSP Toán
2 Nguyễn Thị Hồng Mai 1985 Nữ TPCM ĐHSP Toán
3 Trương Văn Điệp 1986 Nam Giáo viên ĐHSP Toán
4 Trần Thị Mỹ Hạnh 1975 Nữ Giáo viên ĐHSP Toán
5 Nguyễn Ngọc Dũng 1965 Nam Giáo viên CĐSP Kỹ thuật công
6 Đinh Thị Mỹ Liên 1993 Nữ Giáo viên ĐHSP Toán
7 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 1993 Nữ Giáo viên ĐHSP Toán
11 Bùi Thị Kim Yến 1983 Nữ Giáo viên ĐHSP Tin
2. TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA
1 Nguyễn Thị Thanh Tranh 1968 Nữ TTCM ĐHSP Ngữ văn
2 Nguyễn Thị Hồng Thu 1981 Nữ Giáo viên ĐHSP Ngữ văn
3 Nguyễn Thị Hải Yến 1979 Nữ Giáo viên ĐHSP Ngữ văn
4 Lê Thị Ngọc Liên 1980 Nữ Giáo viên ĐHSP Ngữ văn
5 Hồ Thị Lệ Xuân 1977 Nữ Giáo viên ĐHSP Ngữ văn
6 Nguyễn Thị Hòa Trang 1983 Nữ Giáo viên ĐHSP Ngữ văn
7 Nguyễn Thị Vĩnh 1978 Nữ Giáo viên ĐHSP Ngữ văn
8 Đặng Thị Mỹ Hạnh 1984 Nữ Giáo viên ĐHSP Ngữ văn
9 Nguyễn Thị Thanh Phương 1982 Nữ Giáo viên ĐHSP Ngữ văn
10 Nguyễn Thị Như Ngọc 1974 Nữ Giáo viên CĐSP Lịch sử
11 Trần Thị Thanh 1982 Nữ Giáo viên Thạc sĩ Sinh học
12 Phan Nguyễn Ngọc Hân 1981 Nữ Giáo viên ĐHSP Lịch sử
13 Huỳnh Thị Hồng Linh 1980 Nữ TPCM ĐHSP Địa lý
14 Lê Quang Huynh 1991 Nam Giáo viên ĐHSP Địa lý
3. TỔ TIẾNG ANH - GDCD - NGHỆ THUẬT    
1 Bùi Hà Nam 1978 Nam Hiệu trưởng ĐHSP Ngữ văn
2 Lê Thị Mỹ Lợi 1991 Nữ TTCM ĐHSP Tiếng anh
3 Phạm Thị Hạnh 1977 Nữ Giáo viên ĐHSP Tiếng anh
4 Trần Thị Minh Nguyệt 1975 Nữ Giáo viên ĐHSP Tiếng anh
5 Nguyễn Thị Thu Hà 1985 Nữ Giáo viên ĐHSP Tiếng anh
6 Vũ Thị Lan 1991 Nữ Giáo viên ĐHSP Tiếng anh
7 Đào Thị Mỹ Vân 1983 Nữ TPCM ĐHSP GDCD
8 Bùi Lê Minh Khánh 1980 Nữ TKHĐ ĐHSP Mỹ thuật
9 Đỗ Thị Sáu 1982 Nữ Giáo viên ĐHSP Âm nhạc
10 Lê Trần Huyền Ly 1986 Nữ Giáo viên ĐHSP Âm nhạc
11 Lê Thị Thanh Hảo 1986 Nữ Giáo viên ĐHSP GDCD
4. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN - GIÁO DỤC THỂ CHẤT
1 Trần Hải Sơn 1983 Nam Phó Hiệu trưởng ĐHSP Hóa
2 Tôn Kinh Đức Thị Diệu Hòa 1982 Nữ TTCM ĐHSP Sinh
3 Nguyễn Đức Tuấn 1995 Nam BTCĐ ĐHSP Hóa
4 Lê Thị Cẩm Giang 1983 Nữ Giáo viên ĐHSP Hóa
5 Dương Thị Thúy Hằng 1985 Nữ Giáo viên ĐHSP Sinh
6 Nguyễn Thị Hồng Thủy 1992 Nữ Giáo viên ĐHSP Sinh
7 Lê Ngọc Tuân 1982 Nam CTCĐ ĐHSP Sinh
8 Nguyễn Minh Tài 1984 Nam Giáo viên ĐHSP GDTC
9 Nguyễn Văn Trường 1979 Nam TPCM-TTND ĐHSP GDTC
10 Thái Thị Mỹ Kiên 1987 Nữ Giáo viên ĐHSP GDTC
11 Nguyễn Văn Được 1973 Nam Giáo viên ĐHSP GDTC
12 Lương Hoàng Xuân Huyền 1982 Nữ Giáo viên ĐHSP Vật lý
13 Huỳnh Thị Phi Oanh 1982 Nữ Giáo viên ĐHSP Vật lý
14 Lê Kim Đức 1983 Nam Giáo viên ĐHSP Vật lý
 
Số lượt truy cập : 144866