BCH Công đoàn Nhiệm kỳ 2023-2028

06/05/2019 09:34   quantri   69182 lần

Lê Ngọc Tuân - Chủ Tịch

Sinh năm: 1982

Nguyễn Thị Như Ngọc - Phó Chủ tịch

Sinh năm: 1974

Lương Hoàng Xuân Huyền - Thư ký

Sinh năm: 1982 

 Trần Thị Tú Uyên - Uỷ viên - Thủ quỹ

Sinh năm: 1989

Huỳnh Thị Vy Phương - Uỷ viên Kế toán

Sinh năm: 1988

 
Số lượt truy cập : 144861