Chi bộ

06/05/2019 08:14   quantri   47898 lần

Bí thư chi bộ: Đ/c Bùi Hà Nam                       Sinh năm: 1978

Phó Bí thư chi bộ: Đ/c Trần Hải Sơn              Sinh năm: 1983

Chi Ủy: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tranh             Sinh năm: 1968

 
Số lượt truy cập : 144830