Vài nét về trường THCS Lương Thế Vinh

06/05/2019 08:02   host   86545 lần

Trường THCS Lương Thế Vinh được thành lập: từ ngày 05 tháng 5 năm 1995 (tách từ trường PTCS, chung địa điểm học với trường Tiểu học). Ra đời trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam, 5 năm vừa qua trường THCS Lương Thế Vinh đang đi trên chặng đường đầu tiên đầy thử thách khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đã đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã, đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh ở địa phương.

Việc đánh giá chiến lược phát triển nhà trường giai  đoạn 2015-2016 nhằm đánh  giá việc thực hiện chiến lược đề ra của thời gian qua và đồng thời  xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng nhà  trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch chiến lược của trường  là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục THCS. Cùng các trường THCS xây dựng ngành giáo dục Thành phố Nha Trang phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

                                                                                     Tạ Hoàng Minh

 
Số lượt truy cập : 144858