Thông báo điểm chuẩn Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

21/06/2022 11:45   quantri   199 lần

1. Thông báo điểm chuẩn Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

       Tải /Portals/0/CV%201441_Thong%20bao%20diem%20chuan%20TS10%20nam%20hoc%202022-2023.pdf

2. Đơn xin phúc khảo lớp 10

      Tải /Portals/0/Mau%20so%202_Don%20xin%20phuc%20khao%20Lop%2010.pdf

       Lưu ý thời hạn nộp đơn phúc khảo đến hết ngày 23/6/2022 (Nộp tại trường THPT mà các em đăng ký thi tuyển)

 
Số lượt truy cập : 144868