KẾ HOẠCH TUẦN 21 (Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

17/01/2020 21:50   quantri   320 lần

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Thạnh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 21

Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020

 

Thứ,

ngày

SÁNG (Khối 8,9)

CHIỀU (Khối 6,7)

Hai

27/01

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

 

Ba

28/01

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

29/01

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

Năm

30/01

DẠY VÀ HỌC

+ Tiết 1,2,3: Học tiết 1,2,3 theo TKB

+ Tiết 4,5: Họp hội đồng sư phạm

NGHỈ DẠY VÀ HỌC

 

Sáu

31/01

DẠY VÀ HỌC

+ Tiết 5: GVCN khối 8, 9 tổ chức hoạt động NGLL tháng 1 lần 2 + SHL.

DẠY VÀ HỌC

+ Tiết 5: GVCN khối 6, 7 tổ chức hoạt động NGLL tháng 1 lần 2 .

Bảy

01/02

DẠY VÀ HỌC

Tiết 1,2: Học tiết 4,5 TKB thứ 5 ngày (30/01/2020)

DẠY VÀ HỌC TKB THỨ 5 (Ngày 30/01/2020)

 

CN

02/02

 

 

 

           

       HIỆU TRƯỞNG  

 
Số lượt truy cập : 144832