KẾ HOẠCH TUẦN 6 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

04/10/2019 21:25   quantri   311 lần

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Thạnh, ngày 03 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH TUẦN 6

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019

Thứ,

ngày

SÁNG (Khối 8,9)

CHIỀU (Khối 6,7)

 

Hai

07/10

+ Không chào cờ

+ Tiết 1,2,3: Học tiết 2,3,4 theo TKB

+ Tiết 4,5: Học bù tiết 3,4 TKB thứ 5 ngày 10/10/2019

+ 8h35: Họp BGH + CTCĐ + Kế toán + Thanh tra

+ DẠY VÀ HỌC

+ 14h00: CTCĐ họp thi đua công đoàn tại LĐLĐ thành phố

+ 14h35’: Họp liên tịch

+ 16h30’: Chào cờ

Ba

08/10

+ DẠY VÀ HỌC

+ 8h00: Nộp đề kiểm tra chung T.Anh

7,8,9

+ cô Phương KT: tập huấn phần mềm DTsoft  tại 35 Điện Biên Phủ (cả ngày)

+ Tiết 2: Cô Hân thao giảng môn Lịch sử lớp 8/6

+ 8h00-11h00: cô Hồng văn thư nhận Bảng điểm bài chính trị hè ở PGD

+ DẠY VÀ HỌC

+ Tiết 2: Cô Hòa Trang  thao giảng môn Ngữ văn lớp 6/3

 

09/10

+ DẠY VÀ HỌC

+ 7h45: Hiệu trưởng họp tại PGD

+8h40’: Phát thanh măng non

 

+ DẠY VÀ HỌC

+ 14h00: Giáo viên tham gia hội giảng cấp thành phố gửi bảng thành tích cá nhân và Sáng kiên hoàn chỉnh về chuyên môn

+14h40’: Phát thanh măng non

 

Năm

10/10

+ Tiết 1,2: Học tiết 1,2 theo TKB

+ Tiết 2: Cô Kiên thao giảng môn Thể dục lớp 6/2

+ Tiết 3: Hội giảng tiết bắt thăm

+ Tiết 4,5: Góp ý tiết dạy

NGHỈ DẠY VÀ HỌC

+ 14h30: Hội nghị cán bộ viên chức

+ Nghỉ học thêm

Sáu

11/10

+ DẠY VÀ HỌC

+ 7h45: PHT+ thầy Trường tham dự Hội nghị GDTC và HKPĐ tại PGD

+ DẠY VÀ HỌC

+ Tiết 3: Kiểm tra nội bộ cô Ngọc môn lịch sử lớp 7/6

Bảy

12/10

+ DẠY VÀ HỌC

+ Tiết 3: Cô Giang thao giảng môn Hóa học lớp 8/4

+ 8h00: PHT gửi các biểu mẫu thi GVG cấp TP qua mail về PGD

+ 8h00’: TT + Tổ phó ký duyệt giáo án của GV

+ Tiết 5: Khối 8, 9 HĐNGLL lần 1 tháng 10

+ DẠY VÀ HỌC

+ 14h00’: Tổ trưởng gửi BB kiểm tra về CM

+16h00: Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019-2020 (Thành phần chi đội trưởng và chi đội phó các lớp, Bí thư Đoàn trường, bí thư Đoàn xã Vĩnh Thạnh, BGH, TPT)

+ Tiết 5: Khối 6, 7 HĐNGLL lần 1 tháng 10

CN

13/10

 

 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 
Số lượt truy cập : 144838