Tổ chuyên môn

11/07/2019 08:23   host   965 lần

STT

Họ và tên

Nam

N

Trình độ

chuyên môn

Chức vụ

Mã ngạch

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Đức

X

 

ĐH Hóa

Hiệu trưởng

15a.201/A1

 

2

Lê Thị Mỹ Châu

 

X

ĐH Toán

Phó HT

15a.201/A1

Về hưu

3

Trần Thị Thu Hà

 

X

ĐH Anh

 

15a.201/A1

 

4

Lê Trần Huyền Ly

 

X

ĐH Â.nhạc

 

15a.201/A1

 

5

Đặng Thị Mỹ Hạnh

 

X

ĐH Văn

 

15a.201/A1

 

6

Dương T. Thuý Hằng

 

X

ĐH Sinh

 

15a.201/A1

 

7

Nguyễn T. Ngọc Ninh

 

X

ĐH GDCD

TP

15a.201/A1

 

8

Trương Văn Điệp

X

 

ĐH Toán

 

15a.201/A1

 

9

Huỳnh Thị Phi Oanh

 

X

ĐH Lý

 

15a.201/A1

 

10

Nguyễn T.T. Phương

 

X

ĐH Văn

 

15a.201/A1

 

11

Nguyễn T Hồng Mai

 

X

ĐH Toán

 

15a.201/A1

 

12

Đào Thị Mỹ Vân

 

X

ĐHchính trị

 

15a.201/A1

 

13

Lương Hoàng Thảo

 

X

ĐH TDTT

 

15a.201/A1

 

14

Phan Ng.Ngọc Hân

 

X

ĐH Sử

 

15a.201/A1

 

15

Lương H. X. Huyền

 

X

ĐH Lý

TP

15a.201/A1

 

16

Nguyễn Thị Vĩnh

 

X

ĐH Văn

 

15a.201/A1

 

17

Nguyễn T.Thanh Hải

 

X

ĐH Toán

 

15a.201/A1

Chuyển CT

18

Trần Lệ Qui

 

X

ĐHchính trị

 

15a.201/A1

 

19

Tôn K.Đ.T.Diệu Hòa

 

X

ĐH Sinh

TT

15a.201/A1

 

20

Trần Hải Sơn

X

 

ĐH Hóa

Phó HT

15a.201/A1

 

21

Hùynh T.Hồng Linh

 

X

ĐH Địa

 

15a.201/A1

 

22

Nguyễn T.Hoà Trang

 

X

ĐH Văn

 

15a.201/A1

 

23

Tạ Hòang Minh

X

 

ĐH Toán

CTCĐ

15a.201/A1

 

24

Nguyễn Văn Trường

X

 

ĐH TDTT

TP

15a.201/A1

 

25

Lê  Kim Đức

X

 

ĐH Lý

 

15a.201/A1

 

26

Hồ Thị Lệ Xuân

 

X

ĐH Văn

 

15a.201/A1

 

27

Ngô L.T.Hòan Vũ

 

X

ĐH Văn

 

15a.201/A1

Chuyển CT

28

Bùi Lê Minh Khánh

 

X

ĐHchính trị

 

15a.201/A1

 

29

NguyễnT.T.Tranh

 

X

ĐH Văn

TT

15a.201/A1

 

30

Trần Thị Mỹ Hạnh

 

X

ĐH Toán

 

15a.201/A1

 

31

Lê Ng.Quỳnh Anh

 

X

ĐH Sử

TP

15a.201/A1

 

32

Phạm Thị Hạnh

 

X

ĐH Anh

 

15a.201/A1

 

33

Trần T.Minh Nguyệt

 

X

ĐH Anh

 

15a.201/A1

 

34

Võ Thị Tuyết Vân

 

X

ĐH Văn

 

15a.201/A1

 

35

Phạm Thị Bạch Huệ

 

X

ĐH Anh

TT

15a.201/A1

 

36

Hồ Văn Dũng

X

 

ĐH Toán

PCT CĐ

15a.201/A1

 

37

Nguyễn Minh Tài

X

 

ĐH TDTT

 

15a.201/A1

 

38

Lê T Cẩm Giang

 

X

CĐ Hóa -KT

 

15a.202/A0

 

39

Nguyễn Thuấn

X

 

CĐ Toán-KT

TT

15a.202/A0

 

40

Nguyễn Ngọc Dũng

 

X

CĐ Lý -KT

 

15a.202/A0

 

41

Nguyễn T. Hồng Thu

 

X

CĐ Văn-nhạc

 

15a.202/A0

 

42

Nguyễn T Minh Khuê

 

X

TC Kế toán

Kế toán

06.032/B

 

43

Phan T.Bích Ngọc

 

X

SC Văn thư

TT

Văn thư

01.008/NV

 

44

Trần Thị Thùy Trang

 

X

TC thư viện

Thư viện

17.171/NV

 

45

Trần Thị Tú Anh

 

X

TC y tế

Y tế

16.119/B

 

46

Dương Thảo Lan Uyên

 

X

CĐ Thiết bị

Thiết bị

15a.095/A0

 

47

Lê Ngọc Tuân

X

 

Tsỹ  Sinh

 

15a.201/A1

 

48

Lê Quang Huynh

X

 

CĐ Địa

 

15a.202/A0

 

49

Lê Thị Mỹ Lợi

 

X

ĐH Anh

 

15a.201/A1

 

50

Văn Lê Như Thu

 

X

CĐ ĐÑ-CD

 

15a.202/A0

 

50

Võ Trung Cang

 

X

 

Bảo vệ

01.011/NV

 

51

Nguyễn Túc

X

 

 

Bảo vệ

01.011/NV

 

52

Trần Thị Na

 

X

 

Lao công

01.009/NV

 

 
Số lượt truy cập : 74516