BCH Công đoàn Nhiệm kỳ 2012-2017

06/05/2019 09:34   host   1147 lần

Tạ Hoàng Minh - Chủ Tịch

NTNS: 16/06/1977

 

Hồ Văn Dũng - Phó Chủ tịch

NTNS: 08/09/1967

 

Lương Hoàng Xuân Huyền - Thư ký

NTNS:  

 Trần Thị Tú Uyên - Uỷ viên - Thủ quĩ

NTNS:   

 

Nguyễn Thị Minh Khuê - Uỷ viên Kế toán

 NTNS: 02/07/1967

 
Số lượt truy cập : 83253