Vui hội trăng rằm năm học 2022 - 2023

 Vui hội trăng rằm năm học 2022 - 2023

Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023

Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023

Lễ tổng kết năm học 2021 - 2022

Lễ tổng kết năm học 2021 - 2022

Hoạt động Đoàn - Đội năm học 2021-2022

Hoạt động Đoàn - Đội năm học 2021-2022 

Hoạt động dạy học trải nghiệm STEM năm học 2021-2022

Hoạt động dạy học trải nghiệm STEM năm học 2021-2022

Hoạt động trải nghiệm năm học 2021-2022

Hoạt động trải nghiệm năm học 2021-2022 

Hoạt động phát quà tết cho học sinh nghèo năm học 2021 - 2022

Hoạt động phát quà tết cho học sinh nghèo năm học 2021 - 2022

Trường THCS Lương Thế Vinh tham gia dự thi Xây dựng Đảng Tỉnh Khánh Hòa (giải BÚA LIỀM VÀNG)

Trường có 2 giáo viên tham gia dự thi:

1. Nguyễn Đức Tuấn

2. Nguyễn Văn Trường

Ngoại khóa phòng cháy chữa cháy năm học 2020 - 2021

Ngoại khóa phòng cháy chữa cháy năm học 2020 - 2021

Hoạt động phát quà tết cho học sinh nghèo năm học 2020 - 2021

 Hoạt động phát quà tết cho học sinh nghèo năm học 2020 - 2021

Ngoại khóa phòng chống đuối nước năm học 2020 - 2021

Ngoại khóa phòng chống đuối nước năm học 2020 - 2021

Ngoại khóa an toàn giao thông năm học 2020 - 2021

Ngoại khóa an toàn giao thông năm học 2020 - 2021

Đại hội chi đoàn năm học 2020 - 2021

Đại hội chi đoàn năm học 2020 - 2021

Phong trào ủng hộ Miền Trung năm học 2020 - 2021

Phong trào ủng hộ Miền Trung năm học 2020 - 2021

Ngoại khóa hùng biện tiếng Anh năm học 2020 - 2021

Ngoại khóa hùng biện tiếng Anh năm học 2020 - 2021

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC năm học 2020 - 2021

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC năm học 2020 - 2021

Vui hội trăng rằm năm học 2020 - 2021

Vui hội trăng rằm năm học 2020 - 2021

Hội nghị CMHS năm học 2010 - 2021

Hội nghị CMHS năm học 2010 - 2021

Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021

Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021

 

Lễ tổng kết năm học 2019 - 2020

Lễ tổng kết năm học 2019 - 2020

|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
Số lượt truy cập : 74566